Flyteliner

31 desember

Kategori:

Beskrivelse

Importerer flere typer flyteliner.

Har på lager:

-Scanflyt. Tåler dybder ned til 500-600m. Flyteelementene tredd på en tråd.

-Bjørkø flyt. Tåler dybder ned til 300m. Flyteelementer tredd på en tråd.