Flyteliner

Fører flere typer flyteliner, fra 10mm til 22mm. Oppdrift fra 8gram til 120gr/100m.