SPERRERUSER

30 mai

Beskrivelse

SPERRERUSER FOR STENGING AV ELVER OG BEKKER. TAR GYTEFISK I OVERBEFOLKEDE FISKEVANN, MEN BENYTTES OG TIL FANGST AV ÅL. HAR OG LEVERT EN GOD DEL SLIKE RUSER FOR FANGST AV FISK FOR STRYKING, OG OGSÅ FOR FLYTTING AV FISK TIL STEDER MED TYNNE FISKEBESTANDER.
DEN STØRSTE JEG HAR LEVERT ER BENYTTET TIL Å SPERRE EN STOR LAKSE ELV FOR UTSKILLING AV OPPDRETTSLAKS.

LAGER DISSE RUSENE PÅ BESTILLING, PRIS KOMMER AN PÅ STØRRELSEN.