Storruser og diverse mindre ruser

Fiske med storruser har på mange måter revolusjonert innlandsfisket i Norge. Selv fisker jeg i 2 store innsjøer i Nord-Trøndelag med både garn og ruser. Fangsten består for det meste av småfallen røye. For å få et godt resultat med ruser må man kjenne vannet og fiskens vandringer. Fisken går ikke på de samme stedene i vannet hele sommeren. Til tider, som på våren, står fisken grunt, for så utpå sommeren å senke seg eller gå på fløyt. På høsten er det røyevarp eller foran gyteelver som er de beste stedene. Kunnskap om dette vil være en stor fordel når rusene blir satt ut. Jeg gir selvsagt instruksjon i utsetting og røkting av rusene.

Viser alle 5 resultater